NHÓM E: 10.500.000 vnđ/m2 Xem thêm

10,500,000 
10,500,000 
10,500,000 

Nhóm E

FORZA BQ8920

10,500,000 

Nhóm E

GRANDE BQ8729

10,500,000 
10,500,000 
10,500,000 
10,500,000 

NHÓM D: 8.800.000 vnđ/M2 Xem thêm

8,800,000 
8,800,000 

Nhóm D

AKOYA BQ8583

8,800,000 
8,800,000 
8,800,000 
8,800,000 
8,800,000 
8,800,000 

NHÓM C: 7.100.000 vnđ/m2 Xem thêm

7,100,000 
7,100,000 

Nhóm C

OYSTER BQ9330

7,100,000 
7,100,000 

Nhóm C

SQUALO BQ8795

7,100,000 
7,100,000 
7,100,000 
7,100,000 

NHÓM B: 5.400.000 vnđ/m2 Xem thêm

5,400,000 
5,400,000 
5,400,000 
5,400,000 
5,400,000 
5,400,000 

Nhóm B

AVALON BQ8618

5,400,000 

Nhóm B

CENDRE BQ8805

5,400,000 

NHÓM a: 4.200.000 vnđ/m2 Xem thêm

4,200,000 
4,200,000 
4,200,000 
4,200,000 

Chính sách công ty

Quy trình làm việc đơn giản